Gunilla Sköld Feiler

Terra Nullius – Att leva är att darra, 2018

Terra nulliusAtt leva är att darra, installation 2017-18

 

Terra nullius (lat. för terräng som tillhör ingen). Växande frost på kylaggregat (i samarbete med Dror Feiler) och Att leva är att darra, skulpturgrupp i gips 

 

Här används begreppet Terra nullius på ett fritt och mångtydigt sett. Ursprungligen har benämningen Terra nullius använts av kolonisatörer i olika tider som förevändning för att kunna utöka det egna territoriet genom kolonisering. I installationen får begreppet sin egen betydelse: av ett långsamt växande vitt ”ikonoklastiskt täcke” av frost, framför ett sällskap av stilla betraktare.