Gunilla Sköld Feiler

Under the surface, 2011

Installation från Passagen, Linköpings Konsthall, 2011. Tidigare verk, utställda på Forum köptes in av Statens Konstråd, till Linköpings Universitet.