Gunilla Sköld Feiler

Insomnia, 2008

Silad sand, plastögon.

Utställd på Museet för glömska, 2008 (bild 1), och på Hamumche, Tel Aviv , Israel, 2000 (bild 2).