Gunilla Sköld Feiler

Snow White and the Madness of Truth, 2004

Utomhusinstallation på Historiska Museets vinterkalla innergård, byggde på ett kritiskt undersökande reportage om händelserna kring ett terrordåd i Haifa, Israel, som publicerades i den israeliska tidningen Haaretz och som väckte uppmärksamhet och debatt. I reportaget söktes orsaker till terroristens handling, vilket är ett tabu, eftersom det uppfattas som ursäktande. Med direkt överatta citat och bild (passfoto av terroristen) ur reportaget, om terroristens väg fram till handlingen, varvades repotagets textremsor med ett textcollage i naiviserat typsnitt, taget ur Grimmas originalsaga om Snövit – de otäcka delarna av ursprungsversionen. Tillsammans med en bassäng, och en liten träbåt som hette Snövit med terroristens porträtt på seglet ackompanjerades installationen av Bach-kantaten 199, varav orden: Mitt hjärta badar i blod, i Guds heliga ögon gör mig syndernas avkomma till ett odjur… Mitt förtorkade hjärta kommer aldrig känna tröst, och jag måste gömma mig inför den som själva änglarna döljer sitt ansikte för”. Ett dödssynd som Gud, med andra ord, aldrig kan förlåta.

Önskas fördjupning kan boken Snow White and the Madness of Truth, Ordfronts Förlag, 2014 rekommenderas. En omfattande bok som kastar nytt ljus på händelsen kring installationen. Den kan beställas via länken: http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/snow-white-and-the-madness-of-truth/                                       

Skribenter: Dan Jönsson, författare, kulturskribent och kritiker, Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, Torbjärn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet, Dror Feiler m.fl.

"Den visuella ordningen måste försvaras mot det som hotar bryta ner den. Varje politisk regim är också en visuell regim."

Dan Jönsson, författare, kulturskribent och kritiker

Och sett i ett större konstsammanhang, i relation till andra så kallade konstskandaler, rekommenderas:

Estetisk rensning – bildstrider i 2000-talets Sverige, 10-tal, 2012. Skribent: Dan Jönsson, författare, kulturskribent och kritiker