Gunilla Sköld Feiler

vax, fosfor, pigment, lim

Ousia –  i betydelsen "att vara", verka och handla i världen.

Ur recension i DN:

"Stockholms konstrum bildar en skog av sidoplatser, gläntor och mörkrum. Med ett par kliv går man ut ur konsumismens sken och in i kulturens blandljus. På projektplatsen Tegen 2 stiger jag rakt ut på ett mörkt golvhav av ljusskärvor. Snart upptäcker jag att spillrorna utgör delar av skedformade handspeglar varsamt gjorda i fosforescerat vax. På väggen har deltagare antecknat förslag på platser där ljuset förskingrats – Bagdad och Östra real, Hemma och Aram samt Sven Littorins mörka inre. Mot himmelsblått. I Gunilla Sköld Feilers rum hämtas det brustna ljuset." Jessica Kempe 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/3-x-kritikerns-val-2006-12-16-2/

Mer om verket:

Ousia hör till gruppen verk som uppstått i olika skepnader/installationer under årens lopp. Upprinnelse-idén härrör ur en självsvådlig korsbefruktning mellan den grekiska filosofins begrepp för varande och substans, "Ousia" – tinget som det uppenbaras i sig själv, och den judiska mystikens begrepp kring att "laga världens trasighet", genom att vara aktiv och handla rätt och gott (Tikkun Olam).

Ousia, in the sense of the substance of being and acting

Ousia belongs to a group of process-oriented pieces that have appeared in various shapes/installations over the years. Its concept generates from a “cross – over – idea – thinking", connected to being (ousia) from the Greak philosopher, Aristoteles concept of Ousia, as the definition of being, appearing, (primary characteristics, the thing in itself) connected to things, and acting (Tikkun Olam) in the sense of reparing acts in a broken world.

The concept of “Tikkun Olam” – Why we were born into a broken world and what we are to do about it – a light and creation myth in the Jewish mysticism that tells about the vessels of Gods original holy light that once were shattered from a burst and their shards became sparks of light trapped within the material of creation, however acts of kindness will find those shards and by this repair the broken world.

Ousia has been exhibited in Puschkin, S:t Petersburg, Konstakademiet in Trondheim, Linköpings Länsmuseum and in TEGEN2, Stockholm.

 

Ousia, 2006