Gunilla Sköld Feiler

Limbus, 2000

Forum, Nutidsplats flör kultur, 2000

Skumgummi, pigment, lim, latex, ståltråd.